Samfunnsansvar og sertifiseringer

 

Sertifiseringer

 

sintef

 

  • Produktsertifikat PS 1984 fra SINTEF Certification
  • Teknisk godkjenning TG 2149 fra SINTEF Certification
  • DDS-CAD
  • Godkjent lærebedrift

 

Samfunnsansvar

Hedalm Anebyhus samarbeider med NAV og kommune ifht. språkpraksis og arbeidstrening for både innvandrere og andre i behov av tiltak. Vi har over flere år hatt flere kandidater i språkpraksis og arbeidstrening, i produksjon, merkantile funksjoner og ved teknisk avdeling. Flere av disse er nå ansatt hos oss.

Vi er godkjent lærebedrift og har lærlinger i produksjonen. I tillegg tar vi og i mot praksiskandidater fra voksenopplæring, videregående skoler etc.

Vi samarbeider med skoler ifht. Lektor 2 ordningen. Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing som finansieres av Kunnskapsdepartementet via Utdanningsdirektoratet, og ledes og driftes av Naturfagsenteret.

Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv skal Lektor2-ordningen bidra til å:

  • stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

Hedalm Anebyhus AS fikk i 2012 Stange Kommunes integreringspris!

 

 
    Ved å sende inn skjemaet godtar jeg at Hedalm Anebyhus lagrer mine personopplysninger, slik at de kan sende meg løpende informasjon på e-post.