fbpx
Forside / Byggeprosessen

Byggeprosessen

Det er mange ting å tenke på når man skal starte på å bygge seg sitt eget hus. Vi kjenner veiene, og prosessene i detalj, og hjelper deg igjennom.

Privatkunde
Utbygger
 • Finn den riktige tomten

  1
  Finn den riktige tomten
  2
  Befaring med en ekspert
  3
  Hvilket hus er riktig for deg?
  4
  Motta tilbud fra Hedalm
  5
  Kjøp og kontrakt
  6
  Planlegging og byggesøknad
  7
  Møte for bestilling av hus
  8
  Bygg under arbeid
  9
  Overtagelse av ferdig hus
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Dersom du ikke har egen tomt, men vet i hvilket område du ønsker å bo, kan det ta tid før du kan bygge ditt drømmehus. Husk at eiendommens reguleringsbestemmelser legger føringer for hvordan tomten kan bebygges. Det er sjeldent noe poeng å planlegge nytt hus i detalj før du vet hvilken tomt det skal bygges på. Det kan eksempelvis være enkelte krav om bestemte avstander til f.eks. veier eller annet.

  Kommunens byggesaksavdeling kan vanligvis fortelle deg hva som gjelder, men der kan det ta tid å få svar. Ta kontakt med en selger hos Hedalm Anebyhus før du kjøper tomten, så kan vi hjelpe deg å tolke reglene.

  Generelt har attraktive tomter ofte blitt kjøpt opp av eiendomsutviklere som vil bygge så stort som mulig for å forsvare investeringen sin. Dette gjør at prisen på tomter med god beliggenhet ofte blir høy for private kunder som kanskje ikke ønsker å bygge maksimal størrelse og høyde.

  Som tomtekjøper bør du også ha finansieringen avklart. Du må være tålmodig, men samtidig være klar til å gjøre en handel når anledningen byr seg. Kanskje kjenner du noen som har en stor tomt der en del kan skilles ut?

  Bli kontaktet for gratis veiledning

 • Befaring med en ekspert

  1
  Finn den riktige tomten
  2
  Befaring med en ekspert
  3
  Hvilket hus er riktig for deg?
  4
  Motta tilbud fra Hedalm
  5
  Kjøp og kontrakt
  6
  Planlegging og byggesøknad
  7
  Møte for bestilling av hus
  8
  Bygg under arbeid
  9
  Overtagelse av ferdig hus
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Når du vet hvilken tomt du skal bygge på, er det en rekke forhold som må tas hensyn til.

  Når en av våre eksperter kommer på befaring, ser vi sammen med deg på blant annet

  • Mulig innkjøring
  • Parkering
  • Solforhold
  • Hvor man bør plassere huset
  • Mulig uteplass

  Vi forsøker sammen med deg å skissere en optimal løsning for prosjektet ditt. En befaring med oss er gratis.

  Bli kontaktet for gratis veiledning

 • Hvilket hus er riktig for deg?

  1
  Finn den riktige tomten
  2
  Befaring med en ekspert
  3
  Hvilket hus er riktig for deg?
  4
  Motta tilbud fra Hedalm
  5
  Kjøp og kontrakt
  6
  Planlegging og byggesøknad
  7
  Møte for bestilling av hus
  8
  Bygg under arbeid
  9
  Overtagelse av ferdig hus
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  I mange tilfeller er reguleringsbestemmelsene detaljerte. Hovedregelen er at disse bestemmelsene er styrende for ditt nye hus. Det er mulig å søke dispensasjon fra reglene. I slike tilfeller vektlegger kommunen om en dispensasjon har allmennyttige hensyn, om naboer har innsigelser, og om andre i samme område har fått dispensasjon tidligere. En dispensasjonssøknad har også lengre saksbehandlingstid i kommunen, og det koster mer penger å få denne behandlet.

  Generelt kan du ikke regne med å få en dispensasjon. Huset skal tilpasses tomten – ikke omvendt. Du kan ikke regne med at kommunen aksepterer at du får gjøre store endringer i terrenget. De fleste kommuner har bestemmelser som regulerer dette.

  Som regel har vi en husmodell i vårt arkiv som kan passe for deg, men enkelte ganger må noe endres og/eller tilpasses. Du kan spare mye penger på å kjøpe et av våre standardhus: disse er ferdig prosjektert, og vi har god erfaring med å bygge samme type hus fra flere ganger tidligere. Du kan alltid gjøre endringer og tilpasninger, men dette kan bety en økt kostand fordi mye må da prosjekteres på nytt. Du kan uansett velge et annet kjøkken, annet type gulv eller forskjellige fliser uten at det blir uforholdsmessig dyrt. Du vil alltid få vite totalprisen på huset før du bestemmer deg.

  Bli kontaktet for gratis veiledning

 • Motta tilbud fra Hedalm

  1
  Finn den riktige tomten
  2
  Befaring med en ekspert
  3
  Hvilket hus er riktig for deg?
  4
  Motta tilbud fra Hedalm
  5
  Kjøp og kontrakt
  6
  Planlegging og byggesøknad
  7
  Møte for bestilling av hus
  8
  Bygg under arbeid
  9
  Overtagelse av ferdig hus
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Et tilbud fra Hedalm Anebyhus AS inneholder en detaljert beskrivelse av hva som følger med, i tillegg til konkrete hustegninger. Huset leveres vanligvis nøkkelferdig, så du kan flytte rett inn ved overtagelse. Men husk at et husprosjekt har flere kostnader enn selve huset. Vi kan hjelpe deg å sette opp et budsjett som viser totalkostnadene i prosjektet ditt. Vanligvis krever banken dette for at du skal kunne få byggelån til prosjektet ditt.

  De viktigste kostnadene er:

  • Selve tomten
  • Byggesøknad og søknadsgebyrer fra kommunen
  • Konsulenttjenester, som f.eks. støyrapport, overvannsprosjektering og geoteknikk
  • Grunnarbeid, graving og utvendige vann- og avløpsrør
  • Betongplate/sokkel som huset skal stå på
  • Nøkkelferdig husleveranse, samt eventuelle tilvalg og endringer
  • Byggestrøm
  • Tilknytningsgebyrer

  Bli kontaktet for gratis veiledning

 • Kjøp og kontrakt

  1
  Finn den riktige tomten
  2
  Befaring med en ekspert
  3
  Hvilket hus er riktig for deg?
  4
  Motta tilbud fra Hedalm
  5
  Kjøp og kontrakt
  6
  Planlegging og byggesøknad
  7
  Møte for bestilling av hus
  8
  Bygg under arbeid
  9
  Overtagelse av ferdig hus
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Vi skriver kontrakt som tar hensyn til Bustadoppføringslova. Dette er en standardisert kontrakt utarbeidet bl.a. av Forbrukerrådet, som sikrer kunden rettigheter. Blant annet er det et viktig prinsipp at vi som husleverandør ikke kan fakturere mer enn det vi har tilført prosjektet til enhver tid.

  Kontrakten har vanligvis vedlegg som situasjonskart, hustegninger, leveransebeskrivelse og lignende. Det skal ikke være tvil om hva partene forplikter seg til når en kontrakt signeres. Prisen som avtales, skal vanligvis indeksreguleres. Det betyr at dersom kostnadene øker, øker også prisen på huset tilsvarende. Indeks beregnes fra signeringstidspunkt til vi starter å bygge. Etter dette dekker Hedalm Anebyhus eventuelle prisstigninger på materiell eller arbeid.

  Bli kontaktet for gratis veiledning

 • Planlegging og byggesøknad

  1
  Finn den riktige tomten
  2
  Befaring med en ekspert
  3
  Hvilket hus er riktig for deg?
  4
  Motta tilbud fra Hedalm
  5
  Kjøp og kontrakt
  6
  Planlegging og byggesøknad
  7
  Møte for bestilling av hus
  8
  Bygg under arbeid
  9
  Overtagelse av ferdig hus
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  På dette tidspunktet har vi som regel hatt en dialog med kommunens byggesaksavdeling, slik at vi er sikret at søknaden som sendes er realistisk og ikke har store mangler. Vi byggesøker nå huset. På det stadiet må alle vesentlige ting være bestemt, mens detaljer som eksempelvis kjøkkeninnredning, fliser, parkett og belysning ikke nødvendigvis må være avgjort.

  Innimellom opplever vi spørsmål fra saksbehandler i etterkant, med krav om ytterligere dokumentasjon. Dette hjelper vi deg med slik at prosessen går så smidig som mulig. Når vi til slutt får en godkjent byggetillatelse er det klart for å bestille huset slik at det kan produseres slik det er prosjektert.

  Bli kontaktet for gratis veiledning

 • Møte for bestilling av hus

  1
  Finn den riktige tomten
  2
  Befaring med en ekspert
  3
  Hvilket hus er riktig for deg?
  4
  Motta tilbud fra Hedalm
  5
  Kjøp og kontrakt
  6
  Planlegging og byggesøknad
  7
  Møte for bestilling av hus
  8
  Bygg under arbeid
  9
  Overtagelse av ferdig hus
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  I dette møtet deltar selger, byggeleder og kunde. Møtet holdes vanligvis så snart det foreligger byggetillatelse fra kommunen. Prosjektet gjennomgås i detalj – det skal ikke være noe usikkerhet i prosjektet på dette stadiet. Husprosjektet overleveres deretter til byggeleder. Møtet avsluttes vanligvis med at vi får en skriftlig bekreftelse fra bank på finansiering. Dersom det ikke er på plass på dette tidspunktet, blir prosjektet satt på vent til det er bekreftet.

  Byggeleder tar vanligvis svært raskt et møte med alle involverte håndverkere og utveksler kontaktinformasjon internt, slik at man kan avtale igangsettelse og fremdrift. I alle vellykkede byggeprosjekter er god kommunikasjon nøkkelen.

  Bli kontaktet for gratis veiledning

 • Bygg under arbeid

  1
  Finn den riktige tomten
  2
  Befaring med en ekspert
  3
  Hvilket hus er riktig for deg?
  4
  Motta tilbud fra Hedalm
  5
  Kjøp og kontrakt
  6
  Planlegging og byggesøknad
  7
  Møte for bestilling av hus
  8
  Bygg under arbeid
  9
  Overtagelse av ferdig hus
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Denne delen av huskjøpet er kanskje den mest morsomme for kunden. Spesielt tidlig i prosessen skjer det veldig mye. Veggelementer heises på plass og monteres sammen, og taket på huset bygges. I løpet av noen dager står huset tilsynelatende ferdig – i alle fall på utsiden.

  Innvendig er det kun nødvendig bæring på plass, så nå starter montering av innervegger, elektro, rør, ventilasjon, og lignende. I denne fasen er byggelederen svært viktig, for de ulike aktørenes arbeidsinnsats skal koordineres slik at det går mest mulig rasjonelt og effektivt. I denne fasen er det fullt mulig å komme på befaring etter avtale med byggelederen.

  Under byggingen betaler du huset i rater, som er forhåndsbestemt i kontrakten. De fleste kundene har et byggelån, som er et banklån som utbetales etter hvert. Byggelån er dyrere enn et vanlig banklån, så det er derfor ønskelig å konvertere byggelånet til et ordinært huslån så snart huset er ferdig.

  Bli kontaktet for gratis veiledning

 • Overtagelse av ferdig hus

  1
  Finn den riktige tomten
  2
  Befaring med en ekspert
  3
  Hvilket hus er riktig for deg?
  4
  Motta tilbud fra Hedalm
  5
  Kjøp og kontrakt
  6
  Planlegging og byggesøknad
  7
  Møte for bestilling av hus
  8
  Bygg under arbeid
  9
  Overtagelse av ferdig hus
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Vanligvis tar man en forhåndsbefaring 1-2 uker før overtagelse, der husleverandør sammen med kunden gjennomgår huset og ser på eventuelle småting som skal rettes før overtagelse. Selve overtagelsen er en endelig gjennomgang av huset. Her skal alt være «strøkent».

  Husleverandøren er pliktig til å skrive protokoll fra dette møtet som kunden deretter får en kopi av. Ved overtagelse skal siste 10% av kjøpesummen betales. Dersom huset er forsinket iht. det som er avtalt i kontrakten, skal husleverandør som regel betale dagbøter. Det er heldigvis svært sjelden dette inntreffer i våre prosjekter.

  Bli kontaktet for gratis veiledning

 • Ettårsbefaring av ny bolig

  1
  Finn den riktige tomten
  2
  Befaring med en ekspert
  3
  Hvilket hus er riktig for deg?
  4
  Motta tilbud fra Hedalm
  5
  Kjøp og kontrakt
  6
  Planlegging og byggesøknad
  7
  Møte for bestilling av hus
  8
  Bygg under arbeid
  9
  Overtagelse av ferdig hus
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Dette er et møte der byggeleder tar en gjennomgang av boligen, ser til at ting fungerer som det skal, og at det ikke har dukket opp mangler og feil. Dersom noe skal rettes, avtales det hva dette er og hvordan det skal rettes. De aller fleste ettårsbefaringer er en hyggelig gjennomgang der kun småting diskuteres.

  Bli kontaktet for gratis veiledning

 • Konseptutvikling, mulighetsstudie og regulering

  1
  Konseptutvikling, mulighetsstudie og regulering
  2
  Byggetillatelse
  3
  Mulighet for delleveranse av råbygg
  4
  Tilbud, standard og oppgraderinger
  5
  Kontraktsform og -innhold
  6
  Forhåndssalg
  7
  Trekantmøte, bestilling og fremdrift
  8
  Byggemøter
  9
  Forbefaringer og overtagelse
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Vi blir stadig invitert til å delta i spennende utbyggingsprosjekter på ulike stadier. Noen ganger kan det være et tomteområde som er avsatt til boligformål, men ikke detaljregulert. Da kan vi bidra med innspill til hvilken miks av boligtyper det bør være, mulige plasseringer av husene, og lignende.

  Prosjektets økonomi spiller en viktig rolle i disse vurderingene. I andre tilfeller er tomten ferdig detaljregulert, og det meste er avklart. Da kan vi detaljprosjektere hus som passer utbyggers ønske, og hjelpe med markedsføring og tilretteleggelse. Prosjektets og utbyggers lønnsomhet er helt avgjørende på dette stadiet.

 • Byggetillatelse

  1
  Konseptutvikling, mulighetsstudie og regulering
  2
  Byggetillatelse
  3
  Mulighet for delleveranse av råbygg
  4
  Tilbud, standard og oppgraderinger
  5
  Kontraktsform og -innhold
  6
  Forhåndssalg
  7
  Trekantmøte, bestilling og fremdrift
  8
  Byggemøter
  9
  Forbefaringer og overtagelse
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Dersom prosjektet har rammetillatelse eller igangsettingstillatelse er mye i prosjektet avklart. Da involverer vi raskt vår tekniske avdeling og diskuterer detaljerte løsninger slik at vi kan gi en pris på det som er byggemeldt. I noen tilfeller er dette enkelt fordi tegningene har god presisjon og alle detaljer er hensyntatt, men i andre tilfeller er det mer utfordrende fordi en del er uavklart eller må endres. Dersom vi har vært involvert tidlig i prosjektet er byggene gjerne tilpasset vårt byggesystem. Da vil vi trolig kunne gi en bedre pris fordi byggingen blir mer rasjonell.

 • Mulighet for delleveranse av råbygg

  1
  Konseptutvikling, mulighetsstudie og regulering
  2
  Byggetillatelse
  3
  Mulighet for delleveranse av råbygg
  4
  Tilbud, standard og oppgraderinger
  5
  Kontraktsform og -innhold
  6
  Forhåndssalg
  7
  Trekantmøte, bestilling og fremdrift
  8
  Byggemøter
  9
  Forbefaringer og overtagelse
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Noen ganger ønsker tiltakshaver å bruke egne arbeidere på deler av prosjektet. Da kan en løsning være at vi leverer oppsatt råbygg. Dette er selvfølgelig vesentlig rimeligere enn et nøkkelferdig bygg, men krever prosjektledelse og mye egeninnsats etter at råbyggene er satt opp. Det som leveres fra vår side er ytterveggselementer grunnet eller ferdig systembehandlet på utsiden, med vinduer innsatt.

  Elementene er isolert på innsiden og plastet. De monteres sammen, og vi setter på takstoler og legger ferdig takstein slik at huset er tett. Da kan det innvendige arbeidet raskt settes i gang i et tørt inneklima.

 • Tilbud, standard og oppgraderinger

  1
  Konseptutvikling, mulighetsstudie og regulering
  2
  Byggetillatelse
  3
  Mulighet for delleveranse av råbygg
  4
  Tilbud, standard og oppgraderinger
  5
  Kontraktsform og -innhold
  6
  Forhåndssalg
  7
  Trekantmøte, bestilling og fremdrift
  8
  Byggemøter
  9
  Forbefaringer og overtagelse
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Tilbudet fra Hedalm Anebyhus har avtalt standard på et bestemt kostnadsnivå. De fleste eiendomsutviklere ønsker naturligvis en lav pris, så standarden blir god – men ikke spesielt påkostet.

  Utbygger tilbyr deretter normalt sluttkunden oppgraderinger og endringer, og vi opplever at sluttkundene setter pris på å få sette sitt eget preg på boligen. Vanligvis tilbyr vi oppgradering og endringer av kjøkken og baderomsinnredninger, veggfarger, elektro (belysning, gulvvarme, o.l.), parkett/gulv og flis. Eventuelle kostnader legges til i kontrakten med vår proffkunde, da sluttkunden ikke er vår kontraktsmotpart.

 • Kontraktsform og -innhold

  1
  Konseptutvikling, mulighetsstudie og regulering
  2
  Byggetillatelse
  3
  Mulighet for delleveranse av råbygg
  4
  Tilbud, standard og oppgraderinger
  5
  Kontraktsform og -innhold
  6
  Forhåndssalg
  7
  Trekantmøte, bestilling og fremdrift
  8
  Byggemøter
  9
  Forbefaringer og overtagelse
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  En kontrakt med profesjonell kunde følger vanligvis Norsk Standard nr. 8407. Her reguleres partenes ansvar og forpliktelser. En slik kontrakt har, i motsetning til en kontrakt etter Bustadoppføringsloven, som forutsetning av partene er likeverdige (profesjonelle), og det er avtalefrihet. Det er viktig at alle grensesnitt er avklart.

 • Forhåndssalg

  1
  Konseptutvikling, mulighetsstudie og regulering
  2
  Byggetillatelse
  3
  Mulighet for delleveranse av råbygg
  4
  Tilbud, standard og oppgraderinger
  5
  Kontraktsform og -innhold
  6
  Forhåndssalg
  7
  Trekantmøte, bestilling og fremdrift
  8
  Byggemøter
  9
  Forbefaringer og overtagelse
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  De fleste prosjekter med flere boenheter er avhengige av et visst forhåndssalg for å kunne sikre finansiering og igangsetting. Ofte må 60­–70% av boligene være solgt før oppstart. Dersom boligene har en populær beliggenhet, en god standard og en fornuftig pris, vil dette som regel gå raskt. I denne perioden kan det oppstå en del usikkerhet. Om ønskelig stiller vi gjerne opp på befaringer og visninger med sluttkunder.

 • Trekantmøte, bestilling og fremdrift

  1
  Konseptutvikling, mulighetsstudie og regulering
  2
  Byggetillatelse
  3
  Mulighet for delleveranse av råbygg
  4
  Tilbud, standard og oppgraderinger
  5
  Kontraktsform og -innhold
  6
  Forhåndssalg
  7
  Trekantmøte, bestilling og fremdrift
  8
  Byggemøter
  9
  Forbefaringer og overtagelse
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Når et tilstrekkelig forhåndssalg er oppnådd, avholdes et trekantmøte der husene bestilles og fremdrift avtales. Ofte er det mange fag som skal koordineres på dette stadiet, der en del av arbeidet ikke nødvendigvis inngår i vår leveranse.

 • Byggemøter

  1
  Konseptutvikling, mulighetsstudie og regulering
  2
  Byggetillatelse
  3
  Mulighet for delleveranse av råbygg
  4
  Tilbud, standard og oppgraderinger
  5
  Kontraktsform og -innhold
  6
  Forhåndssalg
  7
  Trekantmøte, bestilling og fremdrift
  8
  Byggemøter
  9
  Forbefaringer og overtagelse
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Som profesjonell utbygger har man gjerne en egen prosjektleder eller byggeleder som koordinerer utvendige detaljer, som eksempelvis vann og avløp, overvann, grunnarbeid, veistruktur, betong, og lignende. Vår byggeleder deltar som regel i jevnlige byggemøter med andre aktører for å sikre at innvendig og utvendig fremdrift harmoniserer.

 • Forbefaringer og overtagelse

  1
  Konseptutvikling, mulighetsstudie og regulering
  2
  Byggetillatelse
  3
  Mulighet for delleveranse av råbygg
  4
  Tilbud, standard og oppgraderinger
  5
  Kontraktsform og -innhold
  6
  Forhåndssalg
  7
  Trekantmøte, bestilling og fremdrift
  8
  Byggemøter
  9
  Forbefaringer og overtagelse
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Vanligvis tar man en forhåndsbefaring 1-2 uker før overtagelse, der vi sammen med vår kunde og deres sluttkunde har gjennomgår huset og ser på eventuelle småting som skal rettes før overtagelse. Selve overtagelsen er en endelig gjennomgang av huset. Nå skal alt være «strøkent». Vi skriver protokoll fra dette møtet, som kundene får en kopi av.

 • Ettårsbefaring av ny bolig

  1
  Konseptutvikling, mulighetsstudie og regulering
  2
  Byggetillatelse
  3
  Mulighet for delleveranse av råbygg
  4
  Tilbud, standard og oppgraderinger
  5
  Kontraktsform og -innhold
  6
  Forhåndssalg
  7
  Trekantmøte, bestilling og fremdrift
  8
  Byggemøter
  9
  Forbefaringer og overtagelse
  10
  Ettårsbefaring av ny bolig

  Dette er et møte der byggeleder tar en gjennomgang av boligen, ser til at ting fungerer som det skal, og at det ikke har dukket opp mangler og feil. Dersom noe skal rettes, avtales det hva dette er og hvordan det skal rettes. De aller fleste ettårsbefaringer er en hyggelig gjennomgang der kun småting diskuteres.

Fornøyde kunder

Kontaktopplysninger

Har du tomt?

Ved å sende inn skjemaet godtar jeg at Hedalm Anebyhus lagrer mine personopplysninger, slik at de kan svare på min henvendelse.

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger og hvordan data lagres, les vår Personvernerklæring.