Vi har rimelige boligtomter på Havnås i Trøgstad

19 apr 2017  /  Hedalm Anebyhus

Tomtene ligger i et landlig område i Trøgstad kommune, med delvis utsikt til Grefslisjøen. Tomtene ligger også nær et flott tur og skiterreng.
Trøgstad kommune ligger nord i Østfold fylke, mellom innsjøene Øyeren og Hemnessjøen. Kommunen er 205 km2 stor og har 5300 innbyggere. Det er tre tettsteder i kommunen; kommunesenteret Skjønhaug, Båstad nord i bygda og Havnås i øst. Trøgstad har et allsidig landbruk som bl.a. har medvirket til opprettholdelsen av et meget vakkert kulturlandskap. Ravinelandskapet ved Øyeren er et skattekammer hva gjelder artsrikdom. Turterrenget ligger rett utenfor stuedøra, og muligheten for et allsidig friluftsliv er store. Fiske og jakt er utbredte fritidssyssler.
Trøgstad har tre barneskoler og en ungdomsskole. De fleste av ungdommene går på videregående skole i Askim eller Mysen. Kommunen har full barnehagedekning med tre kommunale og to private barnehager.
Les mer her

 

 
    Ved å sende inn skjemaet godtar jeg at Hedalm Anebyhus lagrer mine personopplysninger, slik at de kan sende meg løpende informasjon på e-post.