fbpx
Forside / Aktuelt / Med hjerte for både bolig og mennesker

Med hjerte for både bolig og mennesker

Nyheter
9. november 2016

Hedalm Anebyhus samarbeider med Lønn som Fortjent som en del av sitt arbeid med samfunnsansvar. Når vi gir en glassengel til våre kunder ved overtagelse av hus, gjør vi sammen en forskjell for mennesker med livsutfordringer.

-Ved å kjøpe glassengler fra Lønn som Fortjent er vi med å bidra til et rausere og mer inkluderende samfunn. Det oppleves som meningsfullt å kjøpe gaver som både er vakre og gir jobb til dem som trenger det, sier salgssjef i Hedalm Anebyhus Frank Johansen.

2016-11-03-11-23-59
Bilde: Salgssjef i Hedalm Anebyhus Frank Johansen og salgs-og markedsansvarlig i Lønns som Fortjent Catharina B. Stray.

Lønn som Fortjent er et arbeidstiltak under Kirkens Bymisjon som tilbyr arbeid som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Vi tilbyr 220 jobber hver uke hele året; fordelt på gaterydding, engleverksted og tapetverksted.

“Lønn som Fortjents målsetting er å tilby jobb som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Hovedmålet med å arbeide skal være at den enkelte skal oppleve økt selvfølelse. Middelet for å nå dette målet er å tjene penger på tjenester og produkter. Det at noen kjøper våre tjenester forsterker opplevelsen av egenverdi utover det å jobbe. Vi er veldig glade for samarbeidet med Hedalm Anebyhus”, sier salgs- og markedsansvarlig Catharina B. Stray.

Lønn som Fortjent  stiller ikke krav til brukerne den tiden de ikke er i jobb hos oss. Vi tror fraværet av forventninger om endret livssituasjon reduserer presset på den enkelte, og gjør at de ønsker å benytte seg av tilbudet om arbeid. Vi ser likevel at det å jobbe på Lønn som Fortjent over tid ofte fører til redusert rusinntak, og noen ganger et ønske om å bli rusfri.

Det sosiale fokuset her er å løse sosiale utfordringer i samfunnet. Konkret betyr det at vi tilbyr jobb til mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, mennesker som mange ser på som sterkt hjelpetrengende. Målet med å tilby arbeid er at det enkelte menneske skal oppleve mestring og økt selvbilde.

På Engleverkstedet arbeider det 9 kvinner 3 dager i uken. Leder på Engleverkstedet Bente Tjernshaugen forteller: “Når kvinnene starter her, har de liten tro på seg selv og viser liten livsglede. Så ser vi at det å tjene penger på å lage produkter  som storsamfunnet vil ha gjør at arbeidet på Lønn som Fortjent oppleves som en “normal” jobb. Når de blir møtt med “velkommen” og med forventninger om at alle har noe å bidra med, øker tydelig følelsen av å være nyttig og tilhøre fellesskapet.”

 

lønn-som-fortjent-engler-Hedalm-Anebyhus-listebilde  Lønn-som-fortjent-glassengel-Hedalm-Anebyhus-listebilde

Glassengler av knust glass. Englene representerer HÅPET. Det som er knust eller ødelagt kan settes sammen og bli noe vakkert!

 

 

Interessert i våre hus?

Last ned vår huskatalog, og finn ditt fremtidige hjem.

Huskatalog

Relaterte artikler

Kontaktopplysninger

Har du tomt?

Ved å sende inn skjemaet godtar jeg at Hedalm Anebyhus lagrer mine personopplysninger, slik at de kan svare på min henvendelse.

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger og hvordan data lagres, les vår Personvernerklæring.