fbpx
Forside / Aktuelt / Hvorfor er ferdigattesten så viktig?

Hvorfor er ferdigattesten så viktig?

Nyheter
31. august 2021

Alle søknadspliktige tiltak i plan- og bygningsloven skal ha en ferdigattest. Men hvorfor er dette så viktig, og hva er egentlig en ferdigattest?

En ferdigattest er kort fortalt en bekreftelse på at alle arbeider på huset er fullført, og ikke minst, at de er utført i henhold til byggetillatelsen du fikk før husbyggingen startet. Det er faktisk ikke lov å ta huset i bruk før dette er på plass, selv om det finnes et par unntak. Disse kommer vi tilbake til senere. Det er kommunen som står for saksbehandling og utstedelse av ferdigattesten.

For at kommunen skal kunne utstede attesten, må enten byggherre eller ansvarlig søker både sende inn erklæring om ferdigstillelse og nødvendig sluttdokumentasjon. Husk at det også er litt saksbehandlingstid fra kommunens side etter at de har mottatt den nødvendige dokumentasjonen. Saksbehandlingstiden kan variere fra kommune til kommune.

To unntak gjelder

Selv om det i utgangspunktet ikke er lov å ta i bruk en bolig som mangler ferdigattest, finnes det et par unntak. For det første kan du ta i bruk boligen dersom kommunen ikke har utstedt attesten innen tre uker fra erklæring og dokumentasjon ble sendt inn. Vær obs på at dette ikke betyr at du har fått en ferdigattest – saken skal fremdeles behandles ferdig og resultatet er ikke nødvendigvis gitt. En ferdigattest kan faktisk også trekkes tilbake dersom det viser seg at den er utstedt på feil grunnlag. Det henger blant annet sammen med at kommunen ikke nødvendigvis gjør en fullstendig kontroll av dokumentasjonen som sendes inn. Det kan med andre ord komme inn momenter på et senere tidspunkt som endrer situasjonen.

Det andre unntaket handler om det som kalles for midlertidig brukstillatelse. Får du en slik, kan du ta i bruk huset til tross for alle vilkår i byggetillatelsen ikke er oppfylt. Dette er ofte rent praktisk begrunnet – for eksempel hvis huset blir ferdig om vinteren og årstiden gjør det vanskelig å ferdigstille uteområdene i henhold til vilkårene som er satt i byggetillatelsen. En midlertidig brukstillatelse inneholder i de fleste tilfeller vilkår om at gjenstående arbeid skal gjennomføres innen en viss frist. Når dette er gjort, må det søkes om ferdigattest på ordinært vis.

Interessert i våre hus?

Last ned vår huskatalog, og finn ditt fremtidige hjem.

Huskatalog

Relaterte artikler

Kontaktopplysninger

Har du tomt?

Ved å sende inn skjemaet godtar jeg at Hedalm Anebyhus lagrer mine personopplysninger, slik at de kan svare på min henvendelse.

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger og hvordan data lagres, les vår Personvernerklæring.