fbpx
Forside / Aktuelt / Hva koster det å bygge nytt hus?

Hva koster det å bygge nytt hus?

Inspirasjon
21. mai 2019

Slik holder du kontroll på kostnadene

Hva koster det å bygge et nytt hus? Helt fra start? Det første som må være på plass er tomten den skal bygges på. Så må man finne ut hvilket hus man vil ha. I dag kan man velge mellom et stort utvalg ferdighus som er klare til å bygges rett på tomten din. Det er også en del andre ting det kan være lurt å være forberedt på både før byggeprosessen starter, og under selve byggeprosessen.

Å bygge nytt hus er et av ditt livs største investeringer. Det er en tidskrevende prosess og du må regne med å måtte ta mange valg – små som store. Da vil det lønne seg og ha en god struktur rundt hele prosessen for å ikke miste oversikten. En god struktur ved bygging av nytt hus starter med boligprodusenten og entreprenøren. Her bør du holde tett kontakt og en god dialog i de ulike fasene av prosjektet. God kommunikasjon skaper tillit og åpenhet som gjør det enklere å snakke sammen om ulike aspekter ved byggeprosessen. Vær aktiv, still spørsmål og følg opp dersom det er noe du lurer på. Samtidig må dere huske på viktigheten av å skille på rollene og stole på at hver enkelt aktør ivaretar sitt ansvar på avtalt måte.

Endringer og tilvalg påvirker kostnaden på det nye huset

innsiden av et ferdighus

Alle ferdighus representerer et utgangspunkt som kan endres på. Når du da skal bygge et nytt hus har du muligheten til å gjøre endringer og tilvalg på ditt nye drømmehus. Dette er ofte relevant for de fleste, men innebærer ofte at kostnadene øker. Og mange bekker små gjør en stor å, så summen av alle endringer og tilvalg kan bli store. Så hvordan kan du holde kontroll på hvor mye det koster å bygge nytt hus?

Dette er kanskje den viktigste grunnen til hvorfor det er lurt å ha god struktur og oversikt over prosjektet. Du bør ha en klar oversikt over hva de ulike endringene totalt vil koste før du bestemmer. Om du vil oppgradere kjøkkenet, flytte en vegg eller endre på planløsningen, så bør dette skrives ned i en totaloversikt. Dette gir deg kontroll på sluttsummen så du slipper noen overraskelser. Alle endringer og tilvalg må diskuteres med boligprodusenten og sluttresultatet bør være en økonomisk plan som viser alle kostnader i prosjektet. Denne planen, sammen med budsjettet dere har til rådighet, er viktige styringsverktøy for den videre prosessen.

Du får blant annet bruk for det dersom det blir aktuelt å gjøre endringer underveis i byggeprosjektet. Hvis dere i tillegg er nøye med å passe på at endringer og tilvalg underveis kommuniseres skriftlig, blir det enklere å holde oversikt med hvordan totalprisen påvirkes. Muntlige avtaler og overslag bør unngås. Selv om ingen mener noe vondt med det, er det fort gjort at det skaper uklarhet i en hektisk byggeperiode.

eksempel på innsiden av et nytt ferdighus

Forhold ved tomten 

Tomten kan ha mye å si for hva kostnaden blir når du skal bygge et nytt hus. Mange har opplevd at klargjøring av tomten utløser kostnader som velter det planlagte budsjettet. Det kan være utfordrende å estimere hvor mye arbeid som kreves for å gjøre tomten klar for bygging. Har du en krevende tomt eller det dukker opp uforutsette problemer kan det fort påløpe store kostnader i denne delen av prosessen. Derfor er det viktig å gjøre så gode undersøkelser som mulig på forhånd på tomten som det nye huset skal bygges på. Gjør det du kan for å få en avtale med graveentreprenøren som reduserer risikoen for økte kostnader.

Andre forhold ved tomten handler om hva du faktisk kan bygge. Her er det viktig å ha et forhold til blant annet utnyttelsesgrad og hva reguleringsplanen for området sier. Begge deler gir nemlig føringer for hva du faktisk kan bygge på tomten, eksempelvis hva angår størrelse og høyde på det nye huset ditt. Det kan påvirke totalprisen ettersom dere kan bli nødt til å gjøre endringer på huset for at det skal imøtekomme kravene. Gjør en skikkelig jobb sammen med boligprodusenten i dette steget av prosessen. Dette reduserer risikoen for ubehagelige og kostbare overraskelser senere.

 

Vi i Hedalm Anebyhus tilbyr et stort utvalg ferdighus med fleksible løsninger om ønskelig. Se våre hus her.

Interessert i våre hus?

Last ned vår huskatalog, og finn ditt fremtidige hjem.

Huskatalog

Relaterte artikler

Kontaktopplysninger

Har du tomt?

Ved å sende inn skjemaet godtar jeg at Hedalm Anebyhus lagrer mine personopplysninger, slik at de kan svare på min henvendelse.

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger og hvordan data lagres, les vår Personvernerklæring.