fbpx
Forside / Aktuelt / Hva har du plass til på tomten?

Hva har du plass til på tomten?

Inspirasjon
7. september 2018

Hele tomten kan ikke bebygges, så tenk nøye over saken.


Tomten har veldig mye å si når du skal bygge et nytt hus. Det er nemlig ikke bare å gjøre som du vil, for det finnes nemlig en del krav du må forholde deg til.

Noe av det viktigste du må tenke på er utnyttelsesgrad på tomten. Det sier deg ganske enkelt noe om hvor stor del av tomten du kan bygge på, både når det gjelder hus, garasje og eventuelt anneks/bod. Det er svært viktig at du ikke overskrider den tilmålte utnyttelsesgraden.

Reguleringsplanen gir svaret

Utnyttelsesgraden finner du i reguleringsplanen for ditt område. Kommunen kan hjelpe deg å finne frem til den. Utnyttelsesgrad benevnes enten som:

• Bebygd areal (BRA)
• Bruksareal (BYA)
• Tomteutnyttelse (i eldre reguleringsplaner)

Enkelte ganger oppgis BRA og BYA i prosent av tomten, mens det andre ganger oppgis i et gitt antall kvadratmeter. Tar vi utgangspunkt i bebygd areal, skal følgende tas med når du beregner:

• Arealet en bygning opptar av terrenget.
• Åpent overbygd areal, f.eks. carport eller takoverbygg.
• Utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5 meter, f.eks. areal under balkong.
• Den delen av bygningsdelen eller konstruksjonen som er høyere enn 0,5 meter over planert terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningsdelen, f.eks. deler av trapp eller terrasse.
• Parkeringsareal på bakken dersom ikke annet er nevnt i gjeldende reguleringsplan for eiendommen.

Det er altså forholdsvis mye som skal regnes med i det bebygde arealet. Det kan ha konsekvenser for hvor stort hus du kan bygge hvis du eksempelvis også vil bygge en stor garasje og ha et anneks på tomten.

Fritt frem for markterrasse

Terrasser som er lavere enn 0,5 meter regnes ikke med i bebygd areal, så du står fritt til å lage en stor markterrasse. Utkragede bygningsdeler som stikker inntil én meter ut fra fasaden, for eksempel takutstikk, regnes heller ikke med i bebygd areal.

Interessert i våre hus?

Last ned vår huskatalog, og finn ditt fremtidige hjem.

Huskatalog

Relaterte artikler

Kontaktopplysninger

Har du tomt?

Ved å sende inn skjemaet godtar jeg at Hedalm Anebyhus lagrer mine personopplysninger, slik at de kan svare på min henvendelse.

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger og hvordan data lagres, les vår Personvernerklæring.