fbpx
Forside / Aktuelt / Derfor er reguleringsplanen så viktig

Derfor er reguleringsplanen så viktig

Nyheter
5. november 2021

Her finner du både informasjon om hvor du kan bygge hus og hvilke krav som stilles til bygget.

Hvis du følger med litt i nyhetsbildet, vil du stadig se at ordet reguleringsplan dukker opp i forbindelse med ulike typer utbygging. Det kan både dreie seg om bygging av boligblokker, næringseiendommer, nye handelstilbud og nye måter å bruke eksisterende arealer på.

Men hva er det egentlig vi snakker om og hvorfor er det så viktig? Vi kan starte med å si at en reguleringsplan er en bindende plan for hvilken type bebyggelse og arealbruk som kan finne sted innenfor et gitt område. Reguleringsplaner er med å andre ord viktige verktøy for at kommunene rundt i landet skal legge til rette for helhetlig og effektiv utbygging og arealbruk.

Det er ikke dermed sagt at kommunene har ansvaret for alt som har med reguleringsplaner å gjøre. Ofte kommer initiativet til en reguleringsplan fra næringsaktører som utbyggere eller entreprenører, og noen ganger fra privatpersoner. Det er imidlertid kommunestyret som vedtar planene og har ansvaret for å følge dem opp. Sluttresultat trenger ikke nødvendigvis å bli slik forslagsstiller har tenkt seg.

 

Består av to deler

En reguleringsplan består av to deler. Det de fleste tenker på når de hører ordet reguleringsplan, er nok det fysiske kartet over området som reguleres. I et slikt kart finnes det ulike fargekoder som forteller deg hvilket areal- eller reguleringsformål området er avsatt til. Areal- eller reguleringsformålene er definert i plan- og bygningsloven.

For deg som skal bygge bolig, er det ofte områdene med gul og grønn fargekode som er interessant. Områder med gul fargekode angir som regel at området er avsatt til bebyggelse og anlegg, som inkluderer boligbebyggelse. Områder med grønn fargekode betyr er derimot satt av til landbruk, natur og friluft (LNF). Har du tomt i et område som er avsatt til LNF kan det bli vanskelig å bygge hus der da det som regel kun tillates bebyggelse som har direkte tilknytning til tradisjonell landbruksvirksomhet.

I tillegg til selve kartet over området, består en reguleringsplan av et sett med tilhørende reguleringsbestemmelser som er juridisk bindende. Disse er også viktig for deg som har planer om å bygge hus. Her finner du for eksempel informasjon om:

  • Hvor høyt det er lov å bygge og hvilke typer bygg som kan oppføres
  • Hvor stor utnyttelsesgrad det er på tomtene, altså hvor mye av tomten som kan bebygges
  • Forhold knyttet til til avkjørsler fra offentlig vei osv.

Det er med andre ord ganske enkelt å se at reguleringsbestemmelsene kan få betydning for hva slags hus som kan bygges på tomten. Overstiger drømmehuset ditt tillatt byggehøyde eller det overskrider tillatt utnyttelsesgrad kan det være at drømmehuset ryker eller at det blir behov for å tilpasse enten tomten eller huset.

 

Ikke alle områder er regulert

I de fleste kommuner finne det både områder som er regulerte og områder som ikke er regulerte. Hvilke områder som skal reguleres er opp til kommunen. Har du planer eller ønsker om å bygge hus i et uregulert område, skal du vite at det kan bli en tidkrevende prosess ettersom området først må reguleres. Du kan som nevnt komme med initiativ til en reguleringsplan overfor kommunen, men husk at resultatet av reguleringsprosessen ikke nødvendigvis blir du slik du ønsker deg.

Har du planer om å bygge hus, men er usikker på hvordan du skal forholde deg til reguleringsplaner eller ikke skjønner hva de betyr, kan du gjerne ta kontakt med oss i Hedalm Anebyhus. Vi har kontorer over store deler av landet og våre ansatte kan hjelpe med alle spørsmål knyttet til de ulike sidene ved å bygge hus.

Interessert i våre hus?

Last ned vår huskatalog, og finn ditt fremtidige hjem.

Huskatalog

Relaterte artikler

Kontaktopplysninger

Har du tomt?

Ved å sende inn skjemaet godtar jeg at Hedalm Anebyhus lagrer mine personopplysninger, slik at de kan svare på min henvendelse.

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger og hvordan data lagres, les vår Personvernerklæring.