Kampanjemodell GEMIS er tatt av markedet | Hedalm-Anebyhus

Kampanjemodell GEMIS er tatt av markedet

Hedalm Anebyhus har grunnet uforutsette hendelser sett seg nødt til å trekke kampanjemodellen GEMIS fra markedet.

Vi gjør oppmerksom på at reklamemateriell med GEMIS fortsatt vil kunne forekomme i markedet, men denne modellen vil likevel ikke være mulig å bestille.

Vi beklager dette på det sterkeste.

En ny kampanjemodell er under utvikling, og vil lanseres i løpet av kort tid.
Kampanjemodellene LØVIS og APOLLIS selges som normalt.